Uvjeti korištenja

Informacije o trgovačkom društvu

Naziv: RIF društvo s ograničenom odgovornošću
Sjedište: Trnska cesta 123, 88220 Široki Brijeg
IB: 4272261240003
Uprava: Zdenko Karačić, direktor – zastupa društvo samostalno i pojedinačno
Društvo je upisano u sudski registar kod Općinskog suda u Širokom Brijegu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 1-4394.
ŽR: 3382202201171977 otvoren kod Unicredit Bank d. d., sa sjedištem u Mostaru email web trgovine: info@bigbuy.ba
tel: +387 39 703 190
faks: +387 39 700 377

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (Službeni glasnik BiH 88/15), Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakonu o zaštiti osobnih podataka ("Službeni glasnik BiH" broj 76/11, u daljnjem tekstu: Zakon)

Opće odredbe uvjeta prodaje

Nositelj svih prava na internet stranici www.bigbuy.ba je trgovačko društvo RIF d.o.o. (u daljnjem tekstu RIF). Korištenjem usluge “Bigbuy.ba” web trgovine i svih pridruženih stranica i servisa na www.bigbuy.ba smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju I prihvaćaju.

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava I obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Bigbuy.ba web trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Bigbuy.ba web trgovina, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora. a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje "bigbuy.ba" i online kupnje.

Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

Putem "bigbuy.ba" moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Bosne i Hercegovine što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnici "bigbuy.ba" dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi "bigbuy.ba".

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj "bigbuy.ba" zbog čega su Korisnici "bigbuy.ba" dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.bigbuy.ba internet stranici.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup "bigbuy.ba" i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja "bigbuy.ba" ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje "bigbuy.ba".

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na "bigbuy.ba". RIF zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.

RIF sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. RIF ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različiti stvarnog proizvoda i fotografije prooizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukkoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Cijena

Plaćanje

Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti putem platnih kartica, virmanskom uplatom i pouzećem:

Unicredit banka: 3382202201171977
Raiffeisen banka: 1610000148370047
Intesa SP banka: 1544802006565059
NLB banka: 1327002016126375

Dostava

Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će isporučeni Kupcu u roku od jednog do tri radna dana, pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 14h od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. Ukoliko želite dogovoriti odgovarajući termin dostave, molimo Vas da to napišete pod NAPOMENA, kako bi mogli Vašu želju prenijeti dostavnoj službi. Prilikom obrade pošiljke Kupac dobiva obavijest na mail o statusu njegove pošiljke.

Dostavu vrši angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe. Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu.

Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će isporučeni Kupcu u roku od jednog do tri radna dana, pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 14h od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

Cijene dostave istaknute su na "bigbuy.ba" i u njima je sadržan pripadajući PDV.

Dostava se vrši samo na području Republike Bosne i Hercegovine.

Jamstvo i servisi

Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na "bigbuy.ba" kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.

Podatci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se jamstvenom listu kojeg kupac dobiva zajedno sa kupljenim Proizvodom.

Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavatelju na u ovim uvjetima naznačenu e-mail adresu i/ili adresu sjedišta Prodavatelja, u kojim slučajevima će Kupca kontaktirati Prodavatelj, odnosno ima pravo reklamaciju podnijeti u prodajnim trgovinama "RIF".

Reklamacije

Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 24. do 27. obaviještavamo kupce o odgovornosti prodavatelja u slučaju materijalnih nedostataka proizvoda prilikom sklapanja ugovora na daljinu (internet kupovina).

Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara:

Kad postoje materijalni nedostaci

Nedostatak postoji: Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Skriveni nedostaci

Raskid ugovora i povrat

Zaštita osobnih podataka

Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprijeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim propisima te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda) Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

RIF ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. RIF za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Za potrebe sklapanja i izvršavanja ugovora RIF ima pravo, sukladno članku 6. stavku 1. točki (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, od Korisnika i Kupca zatražiti, prikupiti i obrađivati osobne podatke navedene u Politici o zaštiti privatnosti. Sklapanjem ugovora Kupac daje svoju privolu za upotrebu tako prikupljenih osobnih podataka u svrhu sklapanja i ispunjavanja ugovora te jamči da su podaci točni, potpuni i ažurni.

Izjava o kolačićima (Cookie policy)

Kako bi stranice Bigbuy.ba ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies).. Korištenjem web stranice www.bigbuy.ba internet trgovina korisnik pristaje na upotrebu Cookiea.

Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dospustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati I konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje RIF web trgovina.

Ostale odredbe

Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na "bigbuy.ba" samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na "bigbuy.ba", u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja "bigbuy.ba" na drugim web stranicama je zabranjen

Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova "bigbuy.ba" trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektalnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.

Kada "bigbuy.ba" odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku U slučajevima kada:

Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:
adresu: RIF d.o.o., Trnska cesta 123, 88220 Široki Brijeg

Besplatni telefon: 0800 800 21 ili telefon: +387 39 703 190 Faks: +387 39 700 377
e-mail: info@bigbuy.ba